Pháp lý

PHÁP LÝ DỰ ÁN TỨ HIỆP PLAZA

HOÀN THIỆN,ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ

Pháp lý dự án Tứ Hiệp Plaza

 • Quyết định 5847/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu đất xây dựng công trình thuộc ô quy hoạch có ký hiệu A6-3 trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/5000 (đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009);
 • Giấy chứng nhận đầu tư số: 01121001121 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 04/10/2012;
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số: 488/TDPCCC-P3 do Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cấp ngày 21/10/2014;
 • Quyết định 6648/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND TP Hà Nội về việc cho phép Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh chuyển mục đích sử dụng 9.728 m2 đất tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà cao tầng (giai đoạn 1);
 • Văn bản 405/HĐXD-KSTK ngày 22/05/2015 của Cục Quản lí hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình;
 • Văn bản 504/CSPC&CC-P3 ngày 20/08/2015 của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội về việc phê duyệt về PCCC thiết kế điều chỉnh công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng;
 • Văn bản 1189/HĐXD-QLTK ngày 08/10/2015 của Cục quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (điều chỉnh) công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng;
 • Văn bản số 7586/UBND-XDGT ngày 27/10/2015 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;
 • Văn bản số 1685/QHKT-TMB-PAKT (P10) ngày 05/05/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;
 • Giấy phép xây dựng số 71/GPXD-SXD do Sở Xây dựng TP Hà Nội cấp ngày 16/12/2015 cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng;
 • Và giấy được bán nhà hình thành trong tương lai số 13344 cấp ngày 09 tháng 12 năm 2016

Một số giấy tờ pháp lý dự án Tứ Hiệp Plaza:

Giấy phép xây dựng dự án Chung cư Tứ Hiệp Plaza
Giấy phép xây dựng dự án Chung cư Tứ Hiệp Plaza

Trên đây là mọi thông tin pháp lý dự án Tứ Hiệp Plaza

Mọi thông tin chi tiết về dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza Thanh Trì xin liên hệ:

Hotline: 0966092099